Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Po stopách histórie mesta Skalica

V stredu 13.11.2019 sa uskutočnilo podujatie Po stopách histórie mesta Skalica, ktoré zorganizovalo Mesto Skalica a Mestská knižnica Skalica. Akcia bola určená pre deti ZŠ Hodonín ( 20 detí ) a deti Skalice. Za naše mesto sa jej zúčastnilo 20 detí zo Súkromnej ZŠ Štvorlístok Skalica. Deti hravou formou spoznávali minulosť i súčasnosť nášho mesta. Navštívili Mestskú knižnicu, radnicu, františkánsky komplex, SZŠ Štvorlístok, Záhorské múzeum, Spolkový dom, jezuitský kostol a Škarniclovskú tlačiareň. Vypĺňali vopred pripravené otázky, maľovali, tancovali , lúštili krížovky ap. Za spoluprácu ďakujeme Mestu Skalica, pracovníčkam oddelenia kultúry Mesta Skalica, Radovi Timkovi, Pavlovi Ivičičovi, SZŠ Štvorlístok a pracovníčkam TIKu.