Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ZŠ Strážnická na návšteve u nás

V knihách, nielen v školských sa skrýva veľmi mnoho múdrosti. Knihy nás vzdelávajú, obohacujú našu slovnú zásobu a zlepšujú naše vyjadrovacie schopnosti.