Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Knižnica -zatvorené

V súvislosti s aktuálnou situáciou v okrese Skalica a s tým súvisiacimi opatreniami Covid automatu prijatými Vládou SR, bude Mestská knižnica Skalica od 22.3.2021 do odvolania zatvorená. celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Ľubica Rozborilová

Knižnica - Zatvorená

V súvislosti s aktuálnou situáciou v okrese Skalica a s tým súvisiacimi opatreniami Covid automatu prijatými Vládou SR, bude Mestská knižnica Skalica od 15.3.2021 zatiaľ do 19.3.2021 zatvorená. celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor: Ľubica Rozborilová

negatívny test

Negatívne testy musia predložiť aj deti nad 10 rokov.
celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor: Ľubica Rozborilová

Test nad 65 rokov

Kvôli zachovaniu bezpečného prostredia knižnice privítame negatívne testy aj u ľudí nad 65 rokov.
celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor: Ľubica Rozborilová

Knižnica opäť otvorená

V piatok všetky knižnice Slovenska oznámili, že od pondelka 8.2. zatvárajú. V pondelok to je ale už inak. Máme možnosť otvoriť. Ak sa nič nezmení...otvoríme 9.2.2021 knižnicu pre svojich čitateľov a to od 13.00 do 16.00 hod. Samozrejme za podmienok, ktoré sme mali aj predtým a ktoré sú nižšie uvedené. Prosíme našich používateľov, aby všetko dodržiavali ! My budeme opäť vetrať a dezinfikovať.
Výpožičné hodiny od 9.2. do 12.2.2021:
Utorok: 13.00-16.00 hod
Streda 10.00-12.00 13.00-16.00 hod
Štvrtok 9.00-12.00 13.00-15.00 hod
Piatok 9.00-12.00 13.00-15.00 hod
Mestská knižnica opäť otvorená !
Vážené používateľky a vážení používatelia Mestskej knižnice Skalica,
v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa 05.02.2021, bude Mestská knižnica Skalica
• OTVORENÁ pre svojich používateľov aj naďalej od utorka 9.. februára 2021
Podmienky poskytovania služieb pre používateľov knižnice:
• používatelia majú možnosť požičať si knihy, ktoré sú dostupné na absenčnú výpožičku ,
• používatelia majú možnosť vrátiť vypožičané knihy,
• nepožičiavajú sa periodiká, ani prezenčná literatúra do študovne
• poplatky za omeškanie až do konca februára 2021 nebudú účtované,
• vstup do knižnice je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami
• pri vstupe do oddelení si treba dezinfikovať ruky
• treba zachovávať odstupy minimálne 2 metre
• v oddeleniach sa treba zdržiavať maximálne 15 minút
• v oddelení beletrie a detskej literatúry môže byť naraz maximálne 8 ľudí
• v oddelení odbornej literatúry môže byť naraz 3. ľudia
• je nutné dodržiavať pokyny pracovníkov knižnice
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v priestoroch Mestskej knižnice Skalica platí povinnosť dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení platných na území Slovenskej republiky. Knižnica sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia dôsledne riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ, preto sa podmienky pre návštevu v UKB môžu priebežne meniť, o čom budete včas informovaní.
V súlade s § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 je každý používateľ povinný preukázať sa pred vstupom do budovy knižnice potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní.
Aktuálne uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR
(vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2021 a 47/2021) celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Ľubica Rozborilová

4.11-6.11.2021

Tento týždeň ( 4.11.-6.11.)je knižnica otvorená:

Streda: 10.00-12.00 13.00-16.00 hod
Štvrtok 8.00-12.00 13.00-16.00 hod
Piatok: 8.00-12.00 13.00-15.00 hod. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Ľubica Rozborilová

26.10-30.10.2020

V súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami bude knižnica od 26. 10. do 30. 10. 2020 zatvorená. O ďalšom vývine vás budeme informovať. Generovanie upomienok je pozastavené, nebudete platiť poplatky za oneskorené vrátenie v prípade kníh, ktoré vznikli počas zatvorenia knižnice. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Ľubica Rozborilová

Streda-21.10.2020

V stredu 21.10.2021 bude knižnica otvorená od 10.00-12.00 hod a od 13.00 -16.00 hod. Oddelenie odbornej literatúry je ešte zatvorené. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Ľubica Rozborilová

otváracie hodiny

Otváracie hodiny od 1.9.2020 celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor: Ľubica Rozborilová

Opatrenia po otvorení Mestskej knižnice Skalica

Mestská knižnica Skalica bude otvorená od 11.5.2020 v obmedzenom režime a to:

Pondelok: 9.00- 11.00 13.00-15.00 hod
Utorok: Zatvorené
Streda: 10.00-12.00 13.00-16.00 hod
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 9.00-12.00 13.00- 15.00 hod

Tento výpožičný čas bude platiť len dočasne. V prípade, že sa situácia nezhorší, budeme postupne rozširovať výpožičné hodiny.

Otvorené budú oddelenie beletrie, oddelenie detskej literatúry a oddelenie odbornej literatúry bez študovne a čitární. Bude sa požičiavať len absenčne a to knihy -max. 5 kusov.
Periodiká sa požičiavať zatiaľ nebudú.
Toalety nebudú sprístupnené pre verejnosť.
Budova sa bude v rámci výpožičných hodín sprístupňovať záujemcom postupne a to do každého z otvorených oddelení max. po 3 osoby. Pri čakaní vonku treba dodržiavať odstup 2 metre.
Knihy kvôli karanténe treba vrátiť v oddelení odbornej literatúry na prízemí a potom si môžu čitatelia vyberať knihy aj v inom oddelení.
Čitatelia si musia pre vstupe do oddelení vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom a musia mať na tvári ochranné rúško, šatku a p. Pri pohybovaní sa v rámci oddelení treba taktiež dodržiavať odstup od ostatných čitateľov 2 metre.
Do poručujeme zdržiavať sa v priestoroch knižnice čo najkratšie ( do 15 minút).
Pri vstupe do budovy je treba sa riadiť pokynmi pracovníkov knižnice.
Knihy, ktoré čitatelia vrátia, musia ísť do karantény. Je preto nutné, aby si čitatelia medzi sebou knihy nevymieňali a nežiadali vrátené knihy pre svoju výpožičku skôr, ako uplynie karanténna doba.
Knižnica sa bude v čase, keď nie sú výpožičné hodiny vetrať a dezinfikovať.


Rozborilová Ľubica
riaditeľka
celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Ľubica Rozborilová

Test

16.8.2019 celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor: Ľubica Rozborilová
Marec - mesiac knihy sa prejavuje zvýšeným záujmom o knihy 1

Marec - mesiac knihy sa prejavuje zvýšeným záujmom o knihy

Knižnice pripravujú viac podujatí, ľudia viac listujú v knihách. Naša knižnica pripravila na tento mesiac (a nielen ten) niekoľko akcií pre deti i dospelých. Rozprávame sa, čítame, maľujeme... takéto stretnutia s knihou bývajú príjemné a takáto biblioterapia býva aj prospešná. celý text

ostatné | 9. 3. 2018 | Autor: Ľubica Rozborilová
prvá
z 2
ďalší posledná