Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Mestská knižnica Skalica je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Mestská knižnica Skalica, Námestie slobody 4, Skalica
štatútárny zástupca: Ľubica Rozborilová
IČO: 42159717  
Poštová adresa: Námestie slobody 4
PSČ: 909 01   
Mesto/obec: Skalica
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad v Skalici