Navigácia

Výber jazyka

Obsah

15.02.2021

Otvorené od 15.2.2021

Otvorené od pondelka 15.2.2021

Detail

11.02.2021

negatívny test

Negatívne testy musia predložiť aj deti nad 10 rokov.

Detail

11.02.2021

Test nad 65 rokov

Kvôli zachovaniu bezpečného prostredia knižnice privítame negatívne testy aj u ľudí nad 65 rokov.

Detail

08.02.2021

Knižnica opäť otvorená

V piatok všetky knižnice Slovenska oznámili, že od pondelka 8.2. zatvárajú. V pondelok to je ale už inak. Máme možnosť otvoriť. Ak sa nič nezmení...otvoríme 9.2.2021 knižnicu pre svojich čitateľov a to od 13.00 do 16.00 hod. Samozrejme za podmienok, ktoré sme mali aj predtým a ktoré sú nižšie uvedené. Prosíme našich používateľov, aby všetko dodržiavali ! My budeme opäť vetrať a dezinfikovať. Výpožičné hodiny od 9.2. do 12.2.2021: Utorok: 13.00-16.00 hod Streda 10.00-12.00 13.00-16.00 hod Štvrtok 9.00-12.00 13.00-15.00 hod Piatok 9.00-12.00 13.00-15.00 hod Mestská knižnica opäť otvorená ! Vážené používateľky a vážení používatelia Mestskej knižnice Skalica, v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 zo dňa 05.02.2021, bude Mestská knižnica Skalica • OTVORENÁ pre svojich používateľov aj naďalej od utorka 9.. februára 2021 Podmienky poskytovania služieb pre používateľov knižnice: • používatelia majú možnosť požičať si knihy, ktoré sú dostupné na absenčnú výpožičku , • používatelia majú možnosť vrátiť vypožičané knihy, • nepožičiavajú sa periodiká, ani prezenčná literatúra do študovne • poplatky za omeškanie až do konca februára 2021 nebudú účtované, • vstup do knižnice je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami • pri vstupe do oddelení si treba dezinfikovať ruky • treba zachovávať odstupy minimálne 2 metre • v oddeleniach sa treba zdržiavať maximálne 15 minút • v oddelení beletrie a detskej literatúry môže byť naraz maximálne 8 ľudí • v oddelení odbornej literatúry môže byť naraz 3. ľudia • je nutné dodržiavať pokyny pracovníkov knižnice Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v priestoroch Mestskej knižnice Skalica platí povinnosť dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení platných na území Slovenskej republiky. Knižnica sa v oblasti prevencie a ochrany zdravia dôsledne riadi nariadeniami vlády SR a ÚVZ, preto sa podmienky pre návštevu v UKB môžu priebežne meniť, o čom budete včas informovaní. V súlade s § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 je každý používateľ povinný preukázať sa pred vstupom do budovy knižnice potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní. Aktuálne uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR (vyhlášky ÚVZ SR č. 45/2021 a 47/2021)

Detail

04.11.2020

4.11-6.11.2021

Tento týždeň ( 4.11.-6.11.)je knižnica otvorená: Streda: 10.00-12.00 13.00-16.00 hod Štvrtok 8.00-12.00 13.00-16.00 hod Piatok: 8.00-12.00 13.00-15.00 hod.

Detail