Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mestská knižnica Skalica ponúka tieto služby

V rámci zápisného:

  • absenčnú i prezenčnú výpožičku beletrie, detskej literatúry, odbornej literatúry, periodík
  • prístup na Internet
  • počúvanie CD, prezeranie CD-ROM z fondu knižnice.

Platené zvlášť:

  • zapožičanie kníh z iných knižníc Slovenska prostredníctvom MVS 3,- EUR
  • tlač z Internetu, príp. vlastný text 0,10 EUR / 1 strana A4
  • Kopírovanie 0,10 EUR / 1 strana A4
  • 0,20 EUR /1 strana A3
  • Rezervácia titulu 0,50 EUR
  • Objednávka literatúry 0,50 EUR/titul.


Knihy si môžu požičať čitatelia na dobu 1. mesiac. Na požiadanie môže knižnica predĺžiť výpožičnú dobu na 3 mesiace, pokiaľ nie je na daný titul už rezervácia.

Periodiká sa požičiavajú absenčne na 2 týždne. Najnovšie číslo sa požičiava len prezenčne.

Mestská knižnica Skalica poriada rôzne podujatia, o ktorých vopred informuje verejnosť prostredníctvom pozvánok, plagátov príp. médií. Vstup na tieto podujatia je zdarma.